Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

ΝΣΚ 27/2018 Άσκηση πειθαρχικής διώξεως σε βάρος υπαλλήλων κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη - Προθεσμία

Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 114 παρ.6 εδ.4 του Ν.3528/2007 είναι δεσμευτική και επομένως οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι οφείλουν εντός αυτής να αποφανθούν αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης εις βάρος υπαλλήλου τους δια την συμπεριφορά τους, η οποία διώκεται ποινικώς.

Πρόσφατες Αναρτήσεις